Premies en subsidies

voor up-to-date info ivm premies en subidies:

www.vlaanderen.be/premies-voor-ramen-glas-en-schrijnwerk

6% BTW voor renovatie

Uw woning renoveren tegen het btw-tarief van 6% kan, als u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw woning is ouder dan 10 jaar.
  • Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.
  • De werken (renovatie, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.

Premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing

Voor het plaatsen van hoogrendementsglas, krijg je van de netbeheerder (bv. Eandis) € 10 per m² glas. De aanvraag gebeurt best digitaal, je krijgt het bedrag op je rekening gestort.
www.eandis.be/premie-online-aanvragen

Benoveren nog Beter dan Renoveren

Wie op lange termijn denkt en zoveel mogelijk voordeel uit zijn renovatiewerken wil halen, begint best nu al te BENOveren in plaats van ‘gewoon’ te renoveren. Want hoe sneller je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere energiefactuur, meer comfort, meer premies, een gezonder binnenklimaat, een esthetische en financiële meerwaarde voor je huis.
www.mijnbenovatie.be

Gemeentelijke premies

Zowat alle gemeenten in Vlaanderen hebben nog eens hun eigen premiesysteem. Voor het vervangen van je ramen en deuren kan je ook bij hen nog een premie krijgen.
www.premiezoeker.be